Wartościowe metody efektywnego uczenia się

Na początek zadanie !! 😊

Odpowiedz na pytanie:

Jak byłem/byłam dzieckiem, to ….

Odpowiedź narysuj – tak narysuj – w środkowej chmurce myśli na poniższej grafice. Początek zdania nie sugeruje niczego – a już na pewno nie odnosi się do technik efektywnego uczenia się. Zatem do dzieła!

Szablon rysunku możesz pobrać tutaj

Gotowe!? To teraz następne pytanie:

Jak chodziłem/chodziłam do szkoły, to najbardziej mi się podobało ….

Podobnie jak w przypadku pytania pierwszego, odpowiedź narysuj – tym razem w prawej chmurce myśli. I tym razem zmierzamy ku tematowi. 😊

Jeżeli skończyłeś/skończyłaś – to pytanie trzecie:

Jak chodziłem/chodziłam do szkoły, to najbardziej nie lubiłem/nie lubiłam kiedy nauczyciel….

W lewej chmurce myśli narysuj swoją odpowiedź.

Teraz patrząc na swój obrazek, pomyśl i dokończ poniższe zadania:

Wybrałem/wybrałam zawód nauczyciela, ponieważ ……………….

W pracy nauczyciela inspiruje mnie ……………….

W pracy nauczyciela brakuje mi ……………….

Nauczyciel/praca nauczyciela, to ……………….

Przeczytaj raz jeszcze swoje odpowiedzi. Możesz oczywiście je uzupełnić. To Twoje zdanie, Twoja opinia, i Twoje odczucia – i masz do nich prawo.

Jak przeczytasz to zdanie, to zamknij oczy i przenieś się do klasy szkolonej, w której na co dzień prowadzisz zajęcia lekcyjne. Rozejrzyj się po klasie, spójrz na swoich uczniów (nie ma znaczenia, czy są to uczniowie jednej grupy klasowej, czy z różnych klas – losowo wybrani przez Twoje wspomnienia).

Zobacz na ich twarze, poczuj, to co oni czują. Wsłuchaj się w ich myśli (tak, używając wyobraźni możesz usłyszeć co sobie myślą i co czują). Nie musisz się śpieszyć. Poświęć temu doświadczeniu tyle czasu, ile potrzebujesz.

Jak już zobaczysz, poczujesz, usłyszysz to co w duszy gra Twoim uczniom, to otwórz oczy i odpowiedz na kolejne pytania:

Co lubią uczniowie na moich lekcjach?

Czego nie lubią uczniowie na moich lekcjach?

Czego uczniom brakuje na moich lekcjach?

Czego jest za dużo dla uczniów na moich lekcjach? Co uczniowie myślą o mnie, jako nauczycielu?

Możesz również zapytać o to swoich uczniów 😊 jak już znajdziesz się w klasie szkolnej. Ciekawe czy potwierdzą to, co sam sobie odpowiedziałeś?!

Ale wróćmy do wyobrażeń.

Jak podoba Ci się to, co zobaczyłeś, usłyszałeś i poczułeś?

Mam nadzieję, że jesteś zadowolony z odpowiedzi, których udzielili Ci Twoi uczniowie (chodzi o te odpowiedzi w Twoich wyobrażeniach). Ale jeżeli nie, to nie musisz się obwiniać.

To co myślą o Tobie i Twoich lekcjach uczniowie, jest przede wszystkim ich interpretacją otaczającej rzeczywistości. Młody człowiek, uczeń, zwłaszcza we współczesnym świecie – nie ma łatwo. Zewsząd dochodzą do niego bodźce, których – nie tylko, nie może zrozumieć, ale przede wszystkim nie może przetworzyć w swym bardzo skomplikowanym mechanizmie jakim jest mózg, przez co ma utrudnione, a i nieumożliwione racjonalne myślenie, a tym samym realną ocenę sytuacji (o tym w innym poście).

Nie traktuj tego jednak jako usprawiedliwienia – gdy to, czego się dowiedziałeś o swoich lekcjach jednak nie jest idealne.

Od nauczyciela do SuperBohatera – nauczyciela, który potrafi zaangażować i wykorzystać potencjał grupy – droga nie jest prosta. Trzeba czasu i determinacji, a nade wszystko chęci. Oznacza to, że jest możliwa do przejścia.

Więc jak zacząć?

Wyjść przede wszystkim trzeba od założenia, że tylko edukacja skoncentrowana na osobie ucznia i traktująca ją jako psychofizyczną jedność, którą należy wspomóc poprzez stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań rozwojowych i zapewnienia niezależności w kreowaniu środowiska uczącego, może sprzyjać kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych.

O czym jest mowa?

Po pierwsze – o budowaniu wyzwalającego środowiska dla uczenia się. O tworzeniu bogatego w bodźce, stymulującego otoczenia, które dostarcza tworzywa dla rozwoju dyspozycji intelektualnych oraz uczy metodologii pracy umysłowej, sytuując ucznia w roli odkrywcy i badacza. Tak rozumiane środowisko uczenia się przestaje być traktowane jedynie jako zaplecze dydaktyczne dla nauczyciela, co oznacza, że „już nie nauczyciel naucza z użyciem środków poglądowych, tylko środowisko klasy szkolnej (nie tylko jej) jest bezpiecznym źródłem ważnych impulsów edukacyjnych i kontaktu poznawczego”.

Po drugie zaś – o zastosowaniu w tym środowisku wartościowych metod efektywnego uczenia się – czyli metod aktywizujących.

Czym są wartościowe metody efektywnego uczenia się? Najprościej rzecz ujmując, to metody które aktywizują ucznia.

Na przełomie XIX i XX w. pojawił się pogląd, że uczniowie powinni przyswajać wiedzę w oparciu o działalność praktyczną, czynną i twórczą, a rolą nauczyciela jest organizowanie i kierowanie działalnością ucznia.

Umożliwienie uczniowi zdobycia umiejętności, wiedzy i sprawności zapewniają zadania praktyczne. Ten nowy sposób nauczania nazwano metodą praktyczną. Współcześnie w procesie wychowania i nauczania przywiązuje się wagę do aktywność twórczej ucznia. Dąży się do tego, aby aktywność ucznia przewyższała aktywność nauczyciela. Ukierunkowanie na ucznia, rozwijanie jego umiejętności, wiedzy i kompetencji poprzez własne doświadczenia, badania, poszukiwania – tym właśnie są metody aktywizujące.

Stosowanie metod aktywizacyjnych nie tylko pogłębia wiedzę dzieci, ale także kształtuje ich kompetencje społeczne i osobiste, takie jak: praca w zespole, komunikacja interpersonalna, szacunek do opinii i zdania drugiej osoby, kreatywność, podejmowanie do celu, wytrwałość w dążeniu do celu, zadaniowość.

Oczywiście warto przy tym pamiętać, że stosowanie metod aktywizujących przyniesie pożądane efekty tylko wtedy, gdy założony cel edukacyjny będzie dla uczniów zrozumiały, a przestrzeń na popełnianie błędów zapewniona. Nauczyciel powinien zarezerwować czas na omówienie i skorygowanie błędów popełnionych przez uczniów. Uczniowie powinny mieć świadomość tego, że mają wpływ na planowanie i podejmowanie decyzji, to sprawi, że będą zaangażowane. Zawsze należy zauważać i doceniać wysiłek ucznia, a nie tylko efekty jego pracy.

Nauczyciel może zastosować różnorakie metody aktywizujące. Można je dostosować do potrzeb uczniów w dowolnym wieku.

W literaturze przedmiotu najczęściej przytaczany jest podział aktywizujących metod i technik nauczania opracowany przez Annę Klimowicz.

Podstawowy podział metod aktywizujących dzieli je na:

  • Dyskusje
  • Wchodzenie w rolę
  • Portfolio
  • Analizowanie i rozwiązywanie problemów
  • Stacje zadaniowe
  • Uczenie się w małych zespołach
  • Projekty
  • Wizualizacje
  • Mnemotechniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *