Nikt nie powiedział, że będzie łatwo

czyli o trudnościach wychowawczych i radzeniu sobie z nimi

Budowanie rodziny i wychowywanie dzieci to najważniejsze życiowe zadanie nas rodziców – a jednocześnie najtrudniejsze wyzwanie życia. Zakładając rodzinę nie mamy podręcznika obsługi lub instrukcji użytkowania.

​Jak się tak jednak głębiej zastanowić, to całe to macierzyństwo, to sprawa niełatwa. Niełatwa, bo nigdy nie wiadomo jakie efekty przyniesie, mimo ogromnej staranności. I taktycznej, i wychowawczej. To po pierwsze. A po drugie, wymaga nie lada logistycznych umiejętności.

Niemniej, czas z rodziną, to czas najpiękniejszy. A przynajmniej powinien być najpiękniejszy.  Jak tego dokonać?

Zbudowanie dobrze działającej rodziny nie musi być zadaniem przytłaczającym, niemożliwym do wykonania. Aby to osiągnąć niepotrzebny jest tytuł naukowy z dziedziny „inżynierii” rodziny. Nie trzeba też przeczytać każdej książki napisanej przez ekspertów do spraw rodziny. Warto jednak wiedzieć, że każda istota ludzka, w tym dziecko, jest niepowtarzalną indywidualnością, kształtowaną zarówno przez wewnętrzne uwarunkowania, jak i przez wpływy świata zewnętrznego. Od tych czynników zależy, jakie będzie nasze dziecko w przyszłości. Ogromna zatem rola nas – rodziców – w stymulowaniu, regulowaniu i kontrolowaniu wszystkich tych aspektów, aby proces wychowawczy naszych dzieci przebiegał prawidłowo i był skuteczny.

Rozsądna, wyrozumiała, konsekwentna i wymagająca miłość do dziecka jest podstawowym warunkiem jego prawidłowego rozwoju.

Rodzina jest nie tylko pierwszą i bardzo ważną instytucją wychowania naturalnego, spontanicznego, ale spełnia także bardzo ważne zadania w dziedzinie nauczania i kształcenia. W okresie przedszkolnym wprowadza ona dziecko w mowę ojczystą, uczy słów, dzięki którym możliwe jest poznanie i identyfikowanie przedmiotów świata zewnętrznego, pobudza intelektualnie i dostarcza elementarnego zasobu wiedzy umożliwiającej spostrzeganie i interpretację zachowań ludzi i zjawisk społecznych, pojęcia dobra i zła, wpływa na stan równowagi emocjonalnej. Każda rodzina ze względu na to, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie, stwarza podstawy przyszłego rozwoju osobowości dziecka. Wiele więc zależy od tego, czy rodzice są do tych funkcji przygotowani, czy też nie, czy wiedzą, chcą i mogą te funkcje wykonywać świadomie, celowo i efektywnie (J. Szczepański, Refleksje na d oświatą, Warszawa 1973).

Prawidłowy rozwój dziecka i formułowanie się jego osobowości jest ściśle związane z życiem w rodzinie i atmosferą, jaka w niej panuje. Nie ulega wątpliwości, że rodzina stanowi dla dziecka ważne, a w kolejności pierwsze środowisko rozwojowe i wychowawcze”. Rodzina stanowi dla dziecka pierwsze i przez długi czas jedyne środowisko społeczne. W rodzinie, jako grupie społecznej jej członkowie wzajemnie zaspokajają swoje różnorodne potrzeby. Rodzice zaspokajają przede wszystkim potrzebę bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego, aktywności, zaspokajania ciekawości, potrzebę kontaktów społecznych z szerszym otoczeniem.

Osobowość jest swoistym, scalonym i zorganizowanym systemem całego postępowania (zachowania się) człowieka. To zespół cech wrodzonych i nabytych, wśród których wyróżnia się przede wszystkim cechy : fizyczne, umysłowe, moralne, estetyczne i politechniczne, przy czym najważniejsze są cechy moralne wyrażające się w formach postępowania i przyjętych układach treści wartości moralnych, których wykładnikiem jest pojęcie dobra.

Osobowość dziecka wyraża się zatem w aktywności intelektualnej, w stosunkach i sposobach obcowania z ludźmi, w tym, co lubi i czego nie lubi jednostka, w jej poglądach na świat, w celach, jakie sobie stawia, w zainteresowaniach jakie wykazuje.

Rozwój osobowości trwa przez całe życie, a cały jego proces odznacza się dynamiką i zróżnicowaniem czynników nań wpływających; jest więc wypadkową – po pierwsze – oddziaływania wrodzonego, biologicznego wyposażenia jednostki, po drugie – jej doświadczeń gromadzonych pod wpływem bodźców ze świata zewnętrznego, zdobywanych i klasyfikowanych w toku własnej aktywności. Badania naukowe i doświadczenia wykazują, że rodzina ma decydujący wpływ na kształtowanie się prawidłowego procesu wychowawczego i osobowości dziecka. Środowisko rodzinne bowiem jest głównym ośrodkiem rozwoju sfery emocjonalnej osobowości, postaw moralnych dzieci i ich ideowego wychowania. Rodzina jest podstawową grupą społeczną, w której kształtuje się umiejętność współżycia zespołowego dziecka w życiu społecznym.

Rodzina jest zatem podstawowym fundamentem kształtującym osobowość dziecka.


Wszystkie mamy, które chcą:

  • porozmawiać o swoich doświadczeniach macierzyńskich
  • dowiedzieć się, jak to jest, że dziecko takiej fajnej mamy czasami zachowuj się jak „zwierzę”
  • ujarzmić swoje nie zawsze idealne dzieci i przy tym nie zwariować
  • zweryfikować dotychczasowe sposoby wychowywania dziecka
  • na nowo stworzyć instrukcję obsługi „gada” – tak by wychowywanie było włącznie przyjemnością

zapraszam na pogaduchy w sieci 🙂

Kiedy? co niedzielę 🙂 o godz. 9.00 – gdy jeszcze pociechy śpią, albo oglądają bajkę czy zajęte są zabawą 🙂

Zarezerwuj sobie przynajmniej 2 godziny

Gdzie?

Spersonalizowany pokój na platformie ClickMeeting stworzony zostanie dla tych mam, które zechcą dołączyć do spotkania. Wystarczy dołączyć 🙂

Czy może dołączyć tato?

Jeżeli tylko chce, to oczywiście 🙂 Każdy tato jest mile widziany.

Jak dołączyć?

Możesz dołączyć bezpośrednio do pokoju webinarowego 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *