TWOJE ZADOWOLENIE – NASZA MISJA!

JUŻ DZISIAJ MOŻESZ POWIERZYĆ CZĘŚĆ SWOICH OBOWIĄZKÓW ASYSTENTCE SZEFA!

Głównym zadaniem Asystentki jest pomaganie w realizacji zadań i celów postawionych przez Szefa oraz wspomaganie efektywności Szefa poprzez eliminowanie z jego dnia pracy tych czynności, które mogą, i często powinny być wykonywane przez inną, zaufaną osobę.

Rolą Asystentki Szefa, jest:

  • aktywne towarzyszenie w codzienności biznesowej,

  • wspieranie w działaniach usprawniania pracy firmy

Dzięki temu, Asystentka Szefa spełniać będzie w Firmie swojego szefa funkcję:

  • organizacyjną– Asystentka wykona wszystkie działania prowadzące do sprawnego funkcjonowania firmy,
  • komunikacyjną – Asystentka wykona działania służące podtrzymywaniu relacji oraz przekazywaniu informacji
  • wizerunkową – zadaniem Asystentki jest kształtowanie obrazu Szefa i Firmy w jej otoczeniu.

Oferta skierowana jest do firm, które chciałyby skorzystać z pomocy Asystentki Szefa na określony czas bądź w niepełnym wymiarze godzin, np.: miesiąc, tydzień, godzina, czas wykonania określonego zadania, czas zastępstwa pracownika przebywającego na urlopie bądź zwolnieniu.

Ofertę możesz kupić w pakiecie lub negocjować ceny do rzeczywistego zapotrzebowania godzin i zakresu obowiązków Asystentki!