Budowanie zespołu, to temat, którego rozważanie warto rozpocząć od zrozumienia samej idei budowania.

Etymologicznie słowo budować, zapożyczone około XV w. z języka niemieckiego lub czeskiego (niem. „būden”, czes. „budovati”), znaczy tyle, co: „tworzyć”. Początkowo budowanie dotyczyło wyłącznie tworzenia nowych obiektów budowlanych.

W aspekcie typowo budowlanym budowanie dotyczy tworzenia obiektu trwale związanego z gruntem, posiadającego fundamenty, oraz wydzielonego z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć). W  rozumieniu prawa budowlanego obiekt taki, może być podpiwniczony lub nie, natomiast musi posiadać wbudowane instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, elektryczne, gazowe itp., a także wbudowane meble, które stanowią jego normalne wyposażenie.

We współczesnym słowniku synonimów termin „budować” ma dużo więcej kontekstów znaczeniowych.

W wykazie najczęściej spotykanych kontekstów dla wyrazów bliskoznacznych, obok budowania w kontekście budowlanym, konstrukcyjnym i montażowym (w odniesieniu do wznoszenia jakiejś budowli, konstrukcji), znajdujemy znaczenia w kontekście organizacyjnym (pozabudowlanym) związane z powoływaniem czegoś do życia, projektowaniem czegoś, nadawaniem czemuś kształtu, czy też modernizowaniem. Ale nie tylko.

Budowanie, to również rozkręcanie interesu, uruchamianie czegoś oraz uzasadnianie czegoś czymś. I to też nie wszystko. Termin „budować” stosowane jest również odnośnie dodawania komuś odwagi do zrobienia czegoś, w kontekście pozytywnego nastrajania kogoś, jak również dodawania komuś otuchy, podnoszenia kogoś na duchu czy dodawania komuś sił.

Odnosząc znaczenie słowa do omawianego zagadnienia, budowanie zespołu związane jest z jego pozabudowlanym tworzeniem, niemniej pewne elementy typowo budowlane można tu zastosować.

Nie wchodząc głęboko w kwestie budowlane, a jedynie analogicznie wykorzystując je do omówienia zagadnienia budowania zespołu, warto przywołać sześć etapów budowy domu. Są to: formalności przed, stan zerowy, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, prace wykończeniowe oraz formalności po zakończeniu budowy.

Można je przyrównać, do sześciu kroków tworzenia zespołu, gdzie:

  • Krok 1. Formalności przed, to zbieranie danych,
  • Krok 2. Stan zerowy, to interpretacja danych,
  • Krok 3. Stan surowy otwarty ma związek z planowaniem interwencji,
  • Krok 4. Stan surowy zamknięty dotyczy przeprowadzania zmiany,
  • Krok 5. Prace wykończeniowe związane są z zapoczątkowaniem zmiany w zespole (nie chodzi jednak o wykończenie zespołu 🙂 ), zaś
  • Krok 6. Formalności po zakończeniu budowy – to czas na odbiór i sprawdzenie zmian.

Zespół jest jak gotowa budowla – stąd istotnym jest poznanie rzemiosła związanego z analizowaniem (krok 1 i krok 2), planowaniem (krok 3), i – koniec końców – budową (krok 4), i pracami wykończeniowymi (krok 5) oraz jej odbiorem i ewaluacją (krok 6), jaką jest – jakby nie było – zespół.

Pamiętać przy tym należy, że bywa, i to nie rzadko, że budowę rozpoczynamy od zera. Jest pomysł, idea, albo po prostu potrzeba – i zabieramy się do roboty. Czasami jednak nie ma potrzeby budowania od zera. Bywa, że stare budynki mają potencjał do zaadoptowania. Czasami wystarczy (mniejszy lub większy) remont po uprzednim remanencie, by w podupadłej konstrukcji wskrzesić życie.

Podobnie jest z zespołami. Czasami zespoły buduje się od podstaw, nie zawsze jednak tak właśnie się dzieje. Stąd zagadnienie budowania zespołu nie należy łączyć wyłącznie z jego tworzeniem od zera. Są zespoły, które wymagają jedynie przeglądu i niewielkich poprawek.

Bez względu jednak, czy zespół budujemy od zera, czy tylko decydujemy się na jego odbudowę, etapy analizy, planowania, projektowania, jak i przeprowadzania zmian powinny przebiegać w podobny, jak nie w ten sam sposób.

Jeżeli chcesz:

  • zrealizować szkolenia w Twojej instytucji lub dla Twojej instytucji:

lub: