Mediatorem Centrum Mediacji i Szkoleń jest:

Iwona Jędruszczuk

z wykształcenia pedagog ze specjalizacją resocjalizacja, absolwentka podyplomowych studiów z mediacji sądowej i pozasądowej wpisana na listę mediatorów stałych  przy Sądzie Okręgowym w Lublinie

Decyzją z dnia 7 listopada 2012 r. nr Adm. 0154-20k/12 oraz decyzją z dnia 7 listopada 2012 r. nr Adm. 0154-20/12 Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie wpisana została do wykazów instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i w sprawach nieletnich. Dodatkowo, decyzją z dnia 9 stycznia 2019 r. nr Adm. 0153-46/18 Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie wpisana jest na listę mediatorów stałych uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego przy Sądzie Okręgowym w Lublinie.

Iwona Jędruszczuk jest członkiem Polskiego Centrum Mediacji. 

Posiada dyplomy Zarządu Głównego PCM będące potwierdzeniem ukończenia specjalistycznych szkoleń dla mediatorów, w zakresie mediacji oświatowych, szkolnych i rówieśniczych, w zakresie mediacji w sprawach rodzinnych oraz z mediacji cywilnych gospodarczych  z elementami mediacji pracowniczych. 

Kwalifikacje

od 10-1999 r. do 11-2001 r.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Kierunek: Pedagogika ogólna, Uzyskany tytuł: magister

 od 10-1997 r. do 05-1999 r.: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – Kierunek:  Pedagogika resocjalizacyjna, Uzyskany tytuł: licencjat

od 10-2010 r. do 02-2012 r.: Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie – Kierunek: Studia podyplomowe z zakresu mediacji sądowej i pozasądowej

od 10-2019 r.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Kierunek: Prawo – studia jednolite magisterskie

Doświadczenie

od 01-04-2013 r. do chwili obecnej:  Centrum Mediacji i Szkoleń – Stanowisko: Właściciel/Mediator

od 22.03.2019 do 31.12.2019 r. – ALFA s.c. w Lublinie – Stanowisko:  Mediator;  Zakres czynności:  Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w zakresie mediacji rodzinnych – 340 godzin

od 01-2018 do 12-2018 r. – FODZIKURS Barbara Fodemska w Lublinie – Stanowisko: Mediator;  Zakres czynności: Prowadzenie mediacji rodzinnych  – 56 godzin

od 02-2018 do 12-2018 r. – Gabinet Wsparcia Profesjonalnego „Ostoja” we Włodawie – Stanowisko: Mediator;  Zakres czynności: Prowadzenie mediacji rodzinnych  – 112 godzin

od 03-2017 do 12-2018 r. – Human Asset w Rzeszowie – Stanowisko:  Mediator; Zakres czynności: Prowadzenie mediacji biznesowych – 112 godzin

od 10-2009 r. do 31.12.2012 r.:  Izba Celna w Białej Podlaskiej – Udział w Komisji ds. opracowania i wdrożenia  wewnętrznej procedury antymobbingowej dla funkcjonariuszy celnych

Referencje