W szkoleniu nie chodzi o rzeczy, ale o ludzi!

Trenerem Centrum Mediacji i Szkoleń jest:

Iwona Jędruszczuk

z wykształcenia pedagog, pasjonata z wieloletnim doświadczeniem trenerskim.

„Prowadząc ciekawe szkolenia, warsztaty lub treningi, trener skupia się na przekazaniu wiedzy, nabyciu lub pogłębieniu umiejętności grupy, z którą pracuje. W najprostszym ujęciu celem pracy trenera jest nauczenie grupy danego zagadnienia, które trener ma opanowane, a grupa nie. Jeśli jednak bliżej przyjrzymy się treningowi, okazuje się, że korzysta on z wielu metod i narzędzi, które bazują na potencjale uczestników, wykorzystaniu własnych zasobów, refleksji na temat indywidualnego stylu pracy, a także na relacjach panujących w grupie. Scenariusz warsztatu jest tu tylko jednym z narzędzi potrzebnych skutecznemu trenerowi”.

Kwalifikacje

od 10-1999 r. do 11-2001 r.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Kierunek: Pedagogika ogólna, Uzyskany tytuł: magister

 od 10-1997 r. do 05-1999 r.: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – Kierunek:  Pedagogika resocjalizacyjna, Uzyskany tytuł: licencjat

od 06-2014 r. do 06-2015 r.: Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Instytut Studiów Podyplomowych w  Warszawie – Kierunek:  Studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki

Dodatkowe kwalifikacje

05-1999 r.:     Practitioner in the Art of Neuro-Linguistic Programming

10-2009 r.:     Train the trainer

01-2010 r.:     Zarządzanie efektywnością procesów szkoleniowych

01-2010 r.:     Sztuka przygotowywania prezentacji multimedialnych

09-2010 r.:     ECDL – European Computer Driving Licence

11-2010 r.:     Zarządzanie czasem i organizacja pracy

01-2011 r.:     Akademia umiejętności dydaktycznych

04-2011 r.:     Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych

06-2011 r.:     Adobe Flash

06-2011 r.:     Psychologia biznesu

10-2011 r.:     Umiejętności osobiste

2011/2012 r.:  Specjalistyczne szkolenie dla mediatorów

02-2016 r.:     Techniki sprzedaży

06-2016 r.:     Kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży

06-2016 r.:     Kurs technika artystyczna sospeso

10-2016 r.:     Zarządzanie ograniczeniami w procesach wytwórczych

10-2016 r.:     Zarządzanie przepływem materiału i informacji

09-2017 r.:     Ocena ryzyka zawodowego

11-2017 r.:     Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych wg RODO

01-2018 r.:     Media społecznościowe w biznesie

Doświadczenie

od 01-04-2013 r. do chwili obecnej:  Centrum Mediacji i Szkoleń – Stanowisko: Właściciel/Trener

od 30.08.2019 do 03.10.2019 r. – Lubelska Akademia Usług Szkoleniowych w Lublinie – Prowadzenie szkolenia w tematyce „Florystyka” – 150 godzin

od 10.07.2019 do 10.07.2019 r. – Centrum Mediacji i Szkoleń w Lublinie –  Prowadzenie szkolenia w zakresie „Ocena ryzyka zawodowego” – 6 godzin

 od 10.07.2019 do 10.07.2019 r. – Centrum Mediacji i Szkoleń w Lublinie – Prowadzenie szkolenia w zakresie „Obowiązki w zakresie ochrony  danych osobowych wg RODO” – 6 godzin

 od 08.07.2019 do 26.07.2019 r. – Lubelska Akademia Usług Szkoleniowych w Lublinie – Prowadzenie szkolenia w tematyce „Kadry i płace” – 60 godzin

 od 19.06.2019 do 25.07.2019 r. – Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Lublinie – Prowadzenie warsztatów komunikacji społecznej dla seniorów – 120 godzin

 od 17.06.2019 do 18.06.2019 r. – Lubelska Akademia Usług Szkoleniowych w Lublinie – Prowadzenie szkolenia w tematyce „Budowanie wizerunku instytucji poprzez profesjonalną obsługę interesantów, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi interesanta z niepełnosprawnością” – 16 godzin

 od 13.05.2019 do 30.06.2019 r. – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – Prowadzenie zajęć dla rodziców w obszarach tematycznych: Aktywne słuchanie  – 96 godzin, Rozwiązywanie konfliktów – 96 godzin

od 16.04.2019 do 29.04.2019 r. – Centrum Mediacji i Szkoleń w Lublinie –  Prowadzenie szkolenia w zakresie „Pracownik administracyjno- biurowy” – 70 godzin

 od 08.04.2019 do 08.04.2019 r. – Centrum Mediacji i Szkoleń w Lublinie – Prowadzenie szkolenia w zakresie „Obowiązki w zakresie ochrony  danych osobowych wg RODO” – 8 godzin

 od 01.04.2019 do 29.04.2019 r. – Centrum Mediacji i Szkoleń w Lublinie – Prowadzenie szkolenia „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie” – 100 godzin

od 01-2018 do 12-2018 r. – FODZIKURS Barbara Fodemska w Lublinie – Prowadzenie warsztatów z zakresu: komunikacji i rozwiązywania konfliktów –  40 godzin, komunikacji i asertywności – 32 godziny, zarządzania stresem – 32 godziny, profesjonalnej obsługi klienta i obsługi klienta trudnego –  32 godziny

od 03-2017 do 12-2018 r. – Human Asset w Rzeszowie – Prowadzenie warsztatów z zakresu mediacji – 68 godzin

 od 11-2017 r. do 03.2018 r. – Centrum Szkoleń i Animacji w Chełmie – Prowadzenie szkoleń: Ogrodoterapia w pracy z grupą (hortiterapia) – 18 godzin

 grudzień 2017 r..: Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr „KURSOR” w Lublinie – Prowadzenie szkolenia „Kompetencje opiekuna dziecka” w ramach kursu „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” – 6 godzin

maj 2014 r.: Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia Hrubieszowie – Prowadzenie szkolenia dla nauczycieli „Mediacje szkolne/oświatowe w pracy nauczyciela” – 8 godzin

od 10-2009 r. do 31.12.2012 r.:   Izba Celna w Białej Podlaskiej/Ministerstwo Finansów w Warszawie –  Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z zakresu: komunikacji interpersonalnej i komunikacji asertywnej oraz zarządzania stresem – 168 godzin

Referencje