Prawie 3,5 tysiąca godzin pedagoterapii

03.07-26.10.2023Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Trener – pedagog
Prowadzenie warsztatów hortiterapii z mieszkańcami Domów Dziennego Pobytu
200 godzin
26.05-30.06.2017Stowarzyszenie Oświatowe „Przestrzeń Możliwości” w Rzeszowie
Pedagog, pedagog specjalny
Prowadzenie zajęć hortiterapeutycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym ze stwierdzonymi deficytami w rozwoju społeczno-emocjonalnym
24 godziny
16-22.01.2016Fundacja Inicjatyw Menadżerskich w Lublinie
Opiekun/wychowawca turnusu socjoterapeutycznego
163 godziny
14-20.01.2018
26.07-27.08.2016
Ośrodek Agroturystyka Wioska „Pod Kogutem”
Wychowawca/Animator kultury
1.512 godzin
03.09.2015-24.06.2016Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5  w Chełmie
Pedagog specjalny
Realizacja w ramach Pracowni „Mój Dom”:
– zajęć teatralnych
– zajęć kulinarnych
zajęć przyrodniczych
– zajęć krawieckich
– zajęć kształtujących kreatywność
1.569,5 godziny
19.11.2014-21.08.2015Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami  Integracyjnymi „Akademia Małego Księcia” w Chełmie
Nauczyciel
Koordynacja projektu i prowadzenie projektu „Mediacja sprzyja porozumieniu”
690,5 godziny
17.10-30.11.2014 Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rejowcu
Wychowawca
10.1999-06.2000IV Liceum Ogólnokształcące w Chełmie
Pedagog szkolny / wychowawca w internacie