Ogrodnictwo to nauka, nauka, nauka. Na tym właśnie polega zabawa. Cały czas się uczysz!
(Helen Mirren)

Cele warsztatów

 • Wzbogacenie wiedzy o roślinach
 • Uzupełnienie tradycyjnej metody terapii i rehabilitacji
 • Poznanie wpływu roślin na samopoczucie człowieka
 • Stymulowanie zmysłów

Korzyści

 • Bezpośredni kontakt z materiałem roślinnym
 • Zastosowanie terapii ogrodniczej w praktyce
 • Satysfakcja z podjętych działań

Odbiorcy warsztatów

 • Terapeuci zajęciowi, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy świetlic, ośrodków szkolno-wychowawczych, domów opieki, warsztatów terapii zajęciowej itp.
 • Wszystkie osoby poszukujące nowych umiejętności i inspiracji do pracy
 • Amatorzy sztuk artystycznych, tworzący w zaciszu domowym

Wielkość grupy

 • Do 12 osób

Czas trwania szkolenia, to 9 godzin dydaktycznych; 1 godzina dydaktyczna = 45 minut

Program ramowy

Blok 1. Rośliny w pracy terapeutycznej – wprowadzenie teoretyczne. Zapoznanie z materiałem roślinnym
Blok 2. Floraria – miniaturowe ogrody
Blok 3. Sensoryczne obrazy wertykalne
Blok 4. Żywe gobeliny
Blok 5. Grow Herbs Bottle – ziołowe kompozycje w butelkach
Blok 6. Botaniczne witraże woskowe
Blok 7. Kokedama – wiszące ogrody

Metodyka

 • Szkolenie w formie praktycznego działania
 • Aktywność twórcza

Metody ewaluacji

 • analiza wytworów z kursu
 • ocena bezpośrednia na zakończenie szkolenia

Szkolenie prowadzi

Iwona Jędruszczuk –pedagog, trener, doradca

Informacje dodatkowe

 • Koszt szkolenia – 450 zł / os.
 • Uczestnicy otrzymują materiały i narzędzia niezbędne do wykonania prac
 • Każdy uczestnik otrzyma wykonane przez siebie kompozycje
 • Organizator zapewnia serwis kawowy
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)