Ogrodnictwo to nauka, nauka, nauka. Na tym właśnie polega zabawa. Cały czas się uczysz!

(Helen Mirren)

Przebywanie wśród roślin pozytywnie wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Szczególnie dzieci wrażliwe są na dobroczynne działanie natury.

Kontakt z przyrodą jest dla dzieci niezbędny do prawidłowego rozwoju psychicznego. Długie spacery, czas spędzony na łonie natury, relacje ze zwierzętami oraz działania na korzyść natury, to elementy mające szczególny wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka. Dzieci, które spędzają więcej czasu w kontakcie z naturą są zdrowsze, mniej podatne na stres, szczuplejsze oraz nie wykazują symptomów nadpobudliwości psychoruchowej.

Związek dziecka z naturą warto rozpocząć już u małych dzieci!

Umożliwiając dzieciom dostęp do natury, pozwalamy rozwijać im wyobraźnię i kreatywność, obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie w ciągu czterech pór roku. Warto zatem zadbać o to, aby dzieci miały jak najczęstszy kontakt z naturą.

Kontakt z przyrodą jest dla dzieci niezbędny do prawidłowego rozwoju psychicznego. Długie spacery, czas spędzony na łonie natury, relacje ze zwierzętami oraz działania na korzyść natury, to elementy mające szczególny wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka. Wyniki badań przeprowadzonych w USA i Europie wskazują, że dzieci, które spędzają więcej czasu w kontakcie z naturą są zdrowsze, mniej podatne na stres, szczuplejsze oraz nie wykazują symptomów nadpobudliwości psychoruchowej.

Przebywanie dzieci wśród rośli ma dobroczynne oddziaływanie na młody organizm. Kontakt dzieci z roślinami – czy to czynny, czy to bierny – oddziałuje na nie na wielu płaszczyznach. Pośrednio – rośliny zmieniają mikroklimat przez zatrzymywanie wiatru oraz zanieczyszczeń i szkodliwych mikroorganizmów, tłumią hałas, a także zwiększają wilgotność powietrza i produkują tlen. W ten sposób rośliny wpływają na odczucia fizyczne. Umieszczenie roślin w pomieszczeniach, gdzie przebywa dziecko lub zabranie dziecka tam, gdzie jest ich duże skupisko – do parku, ogrodu czy lasu – zmniejszy występowanie chorób dróg oddechowych, głównie bóle gardła, niedrożność nosa, czy nawet choroby zatok. Bardzo korzystnie wpłynie na dzieci, które często zapadają na choroby układu oddechowego, jak zapalenie oskrzeli czy płuc. Ponadto da ulgę dzieciom, które mają problemy ze spojówkami lub zdiagnozowano u nich alergie lub astmę. Nie można też zaprzeczyć temu, że wpłynie to korzystnie na zachowanie, głównie jeżeli chodzi o nadaktywność naszych dzieci. Oczywiście ważny jest dobór odpowiednich roślin – zwłaszcza, gdy planujemy je umieścić w domu.

Przyroda oddziałuje ponadto – bezpośrednio – za pośrednictwem zmysłów:

 • zmysłem dotyku dziecko może rozpoznawać różnice faktury poszczególnych roślin, delikatności ich płatków, liści czy łodyg,
 • zmysłem wzroku może delektować się pięknem, barami roślin,
 • zmysłem węchu odczuwać woń kwiatów, aromat roślin przyprawowych,
 • zmysłem smaku może próbować rośliny jadalne,
 • zmysłem słuchu odbierać odgłosy, jakie wydają rośliny: szelest liści, ocieranie się o siebie konarów.

Dzieci, które mają czynny kontakt z roślinami zdecydowanie lepiej rozwijają się!

 • fizycznie:
  • poprawie ulega kondycji fizyczna oraz koordynacja ruchowo-manualna,
  • widoczne jest zwiększenie siły mięśni,
  • dzieci mają lepszą koordynacja ruchową i nie mają problemów z równowagą,
  • znikają wszelkie napięcia neurologiczne;
 • psychicznie:
  • zauważa się u dzieci większą samodzielność i dokładność,
  • dzieci mają poczucie sprawczości i obowiązkowości,
  • uświadamiają sobie zarówno swoje umiejętności, jak i słabości,
  • mają możliwość przekraczania własnych barier, co wpływa na
  • zwiększenie pewności siebie oraz podniesienie poczucia własnej wartości, a także
  • obniżenie dziecięcego stresu, agresji, gdyż
  • zaspokojona zostaje potrzebę piękna, relaksu, wypoczynku i wyciszenia;
 • intelektualnie:
  • widoczne jest podniesienie koncentracji dzieci,
  • dzieci zaczynają zwracać uwagę na rzeczy wcześniej niedostrzegane, co wpływa na
  • rozwój spostrzegawczości, a także
  • poszerzenie wiedzy z zakresu roślin;
 • jak i społecznie:
  • następuje rozwój komunikacji i porozumiewania, a także
  • rozwój współpracy oraz
  • kształtuje się nawyk dbałości o ład i porządek w miejscu pracy.

Świat przyrody powinien stać się sprzymierzeńcem w wychowaniu dzieci. To nie ulega wątpliwości!

Przebywanie dzieci wśród rośli są swoistą terapią opartą na naturalnym związku i wrodzonej potrzebie kontaktu człowieka z przyrodą. W języku fachowym terapia roślinami to hortiterapia, która łączy w sobie inne sposoby terapii – ergoterapię (terapia przez pracę), aromaterapię (terapia zapachami), fitoterapię (ziołolecznictwo) oraz arteterapię (terapia przez sztukę) i chromoterapię (leczenie kolorami).

Dlatego, przebywanie wśród roślin wskazane jest przede wszystkim w następujących schorzeniach dzieci:

 • depresja, sezonowe zaburzenia afektywne, choroba afektywna dwubiegunowa,
 • zespół stresu pourazowego,
 • uzależnienie od komputera, a w starszym wieku od narkotyków, nikotyny i innych,
 • autyzm i inne zaburzenia spektrum autyzmu, na przykład zespół Aspergera, zespół Retta,
 • mózgowe porażenie dziecięce, wszystkie choroby mięśni wymagające intensywnej rehabilitacji ruchowej (stanowi wtedy swego rodzaju odskocznię i relaks).

Może ponadto znaleźć zastosowanie w uzupełnieniu resocjalizacji młodzieży. Polecane jest również dzieciom żyjącym w ciągłym stresie, przemęczonym, mającym trudności ze skupieniem uwagi i nauką.