Mówi się, że jeśli bycie trenerem przynosi Ci satysfakcję, to jest to najlepszy zawód na świecie

Praca trenera jest jednym z najstarszych znanych ludzkości zawodów. Można powiedzieć, że trenerzy zawsze istnieli i zawsze będą istnieć. Ma to związek z faktem, że charakterystyczną cechą człowieka jest potrzeba opanowania ogromnego zasobu wiadomości i umiejętności. Ktoś musi tę potrzebę uzupełnić. I tym kimś jest właśnie trener.

Szkolenie skierowane jest do osób, które rozważają możliwość zostania trenerem, dla osób, które od niedawna są trenerami, ale i dla trenerów, którzy pragną rozwijać swój warsztat.

Celem szkolenia jest zapoznanie potencjalnego lub nowego trenera z oczekiwaniami wobec niego dotyczącymi wiedzy, umiejętności i postaw.

Podczas szkolenia:

poznasz i zrozumiesz:

 • czym jest, a czym nie jest praca trenera
 • trenerski schemat „szóstki”
 • zasady prowadzenia identyfikacji potrzeb rozwojowych
 • etapy organizowania szkolenia zgodnie z opracowanym programem i według ustalonych warunków
 • koło kompetencji trenerskich
 • wartościowe techniki uczenia się
 • procesy grupowe

będziesz potrafił:

 • przeprowadzić analizę potrzeb rozwojowych
 • przygotować narzędzia do analizy potrzeb rozwojowych
 • dokonać analizy danych uzyskanych w trakcie diagnozy
 • sformułować rekomendowane rozwiązania (IPR)
 • przeprowadzić analizę potrzeb szkoleniowych
 • zaprojektować procesy szkoleniowe
 • przygotować plan, program i konspekt szkolenia
 • przygotować prezentację trenerską
 • zorganizować szkolenie od strony merytorycznej, finansowej i logistycznej
 • przygotowywać materiały szkoleniowe
 • prawidłowo zrealizować szkolenie
 • wykorzystać metody aktywizujące w pracy z grupą
 • prowadzić dokumentację szkoleniową
 • monitorować i prowadzić ewaluację szkolenia pod kątem zgodności z założonymi celami

uświadomisz sobie:

 • konieczność zaangażowania oraz w elastycznego podejścia
 • indywidualne potrzeby każdej grupy szkoleniowej
 • konieczności podejmowania działań zmierzających do samokształcenia i wzbogacania wiedzy i umiejętności trenerskich

Szkolenie w 100% online – chyba, że grupa zadecyduje, aby ostatnie wybrane spotkania odbyły się stacjonarnie.

Start: lipiec 2023 r.

Szkolenie będzie realizowane w dwóch formułach

weekendowo (8 weekendów – 160 h/dyd.):

 • piątek: godz. 17.00-20.00
 • sobota i niedziela: godz. 9.00-15.00

lub od poniedziałku do czwartku (5 tygodni – 160 h/dyd.):

 • poniedziałek-czwartek: godz. 14.00-20.00

Miejsce realizacji

 • pokój szkoleniowy na platformie ClickMeeting
 • dostęp do materiałów na personalizowanej platformie e-learingowej CMS z dostępem w trakcie szkolenia 24/24 oraz pół roku po jego ukończeniu

Metodyka

Szkolenie prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników w oparciu o cykl Kolba. Metody opierają się na zasadzie nauki przez doświadczenie pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki z zakresu skutecznego komunikowania się.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w blokach tematycznych – 1 blok tematyczny = 1 dzień szkoleniowy. Każdy bok tematyczny składać się będzie z wprowadzenia, 2-4 modułów oraz zakończenia/podsumowania.

W pierwszym bloku pierwszego dnia szkolenia zostaną zbadanie potrzeby i oczekiwania uczestników szkolenia, po czym zostanie zmodyfikowany konspekt szkolenia o zmiany, których wymagają uczestnicy.  W pierwszym bloku szkoleniowym pierwszego dnia szkolenia przeprowadzony zostanie pre test.

W ostatnim bloku szkoleniowym trzeciego dnia szkolenia (zakończenie) przeprowadzony zostanie post test.

Podczas każdego dnia szkolenia przeprowadzona zostanie sesja otwierająca oraz zamykająca. Każda metoda stosowana podczas szkolenia jest zamknięta podsumowaniem, każdy z uczestników ma możliwość wypowiedzenia swojej opinii na temat zadania, w którym brał udział.

Materiały

Każdy uczestnik otrzyma:

 • materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera w formie papierowej (materiały zostaną wysłane przed pierwszym spotkaniem na adres wskazany przez uczestnika)
 • skrypt przygotowany przez trenera (pdf)
 • dostęp do materiałów w formie elektronicznej (pdf) na platformie szkoleniowej CMS przygotowanej dla uczestników szkolenia (na 6 miesięcy)

Podczas szkolenia trener będzie wspierał wykład prezentacją

Metody ewaluacji

 • pre i post test
 • egzamin wewnętrzny (przeprowadzenie 60 minutowego szkolenia na wybrany temat)
 • egzamin zewnętrzny (zgodnie z zasadami instytucji certyfikującej) ankieta ewaluacyjna (oceny szkolenia)
 • ankieta ewaluacyjna (oceny szkolenia)

Szkolenie prowadzi

Iwona Jędruszczuk – pedagog, trener, doradca

Informacje dodatkowe

Koszt szkolenia – 4.800,00 zł/os.

Twoja inwestycja: 30 zł za godzinę, 0,50 zł za minutę szkolenia.

Co zyskasz?

80% praktyki, 20% teorii. Praca na doświadczeniu, refleksji, praktycznym działaniu, wsparta wykładem, to podstawa szkolenia trenerskiego.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, a następnie egzaminem zewnętrznym, dzięki któremu uzyskasz:

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia
 • Certyfikat Trenera

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma oba ww. dokumenty w formie papierowej, przesłane na wskazany adres.

Szkolenie w grupie maksymalnie 12 osobowej. Szkolenie rozpocznie się, gdy zgłosi się minimum 10 uczestników


Jeżeli chcesz, aby szkolenie zorganizować stacjonarnie w Twoim mieście, w dogodnym dla Ciebie terminie…