Miejsce mediacji w oświacie

Mediacja w oświacie zaczyna zajmować szczególne miejsce jako sposób rozwiązywania konfliktów. Cieszy fakt, że coraz więcej szkół, na różnym poziomie edukacji, świadomie uczy naprawiania relacji i więzi społecznych , kształcąc umiejętności posługiwania się technikami mediacyjnymi wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

Po co mediacje w oświacie?

Mediacja jest dobrowolnym porozumieniem stron będących w konflikcie w obecności bezstronnego, akceptowanego i neutralnego mediatora.

W oświacie mediacje mogą być pomocne m.in. w takich skonfliktowanych obszarach, jak:

  • uczeń-uczeń, wówczas pomocna może być mediacja rówieśnicza
  • uczeń-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel-dyrekcja, nauczyciel-rodzic – na tym etapie dobrze zda egzamin mediacja szkolna
  • szkoła-samorząd, szkoła-Kuratorium, szkoła-środowisko lokalne – na tym etapie mediacja oświatowa będzie bardzo dobrym rozwiązaniem.