Większość życiowych problemów rozwiązuje się jak algebraiczne równania: sprowadzaniem do najprostszej postaci”. Ch. Moore

W zestawieniu z wymiarem sprawiedliwości mediacja stanowi alternatywę oddającą odpowiedzialność za spór samym zainteresowanym, mniej sformalizowaną, oferującą oszczędność czasu i kosztów.

Mediacja jest dobrowolnym postępowaniem w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody. W mediacji uczestniczą tylko sami zainteresowani oraz – bezstronny i neutralny mediator.

Celem mediacji jest otwarcie na dialog. Gdy to się uda, to do ugodowego, satysfakcjonującego rozwiązania drzwi są otwarte. A tym samym do poczucia, że samemu miało się wpływ na decydowanie o własnych sprawach.

To stanowi o sile mediacji!

mediacja sprzyja porozumieniu

Jeżeli jesteś uwikłany w konflikt. Tkwisz w sporze, który zdaje się nie mieć końca. Twoja sytuacja wydaje się bez wyjścia. A Ty zmęczony jesteś bezsensem całej sytuacji…

Przyjdź i dowiedz się!

Czy mediacja jest szansą na lepsze jutro? Jaka jest moc prawna ugody zawartej przed mediatorem. Co zyskasz i ile zaoszczędzisz dzięki mediacji.

Pierwszy krok należy do Ciebie. To Ty podejmujesz decyzję, jakiej jakości ma być Twoje życie!

MEDIACJE RODZINNE

MEDIACJE GOSPODARCZE

MEDIACJE MEDYCZNE

Zgłoś sprawę do mediacji