„Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy. Dzieci chcą się śmiać, biegać, swawolić”.”

J. Korczak, Jak kochać dziecko

Wychowanie dzieci, to twórcza praca kształtująca naszych następców!

Dziecko jest zapowiadającą się zorzą człowieczeństwa. Istota chłonną i ciekawą wielkiego świata ludzi. Praca pedagoga może być porównana z pracą ogrodnika, który zasiewa ziarenko i czeka, aż ono wykiełkuje. Dba on o swoich podopiecznych, pielęgnuje i na koniec swojej pracy ma nadzieję na bogate zbiory.

I coś w tym jest!

Dziecko jest jak ogród na wiosnę, pełno tam młodych roślinek, z których każda obiecuje czymś być (S. Schuman). Dobry ogrodnik nie będzie się starał zmienić róży w lilię wie, bowiem, że pewne z nich mają potrzebę rozpościerania się, inne kwitną w pełnym słońcu, a inne preferują cień (L. Ryan).