pieniądze-na-start
 

Pakiet PIENIĄDZE NA START – to kompleksowe usługi w pozyskaniu dofinansowania, pomoc w rozpoczęciu działalności, doradztwo biznesowe i rozliczenie dotacji.

Szukasz dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Masz pomysł na biznes, a brakuje Ci środków na realizację marzeń?

Dzięki udziałowi w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Priorytet inwestycyjny 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych, mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, masz szansę na:

 • samozatrudnienie w oparciu o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • pozyskanie wsparcia pomostowego przez pierwszy rok prowadzenia działalności gospodarczej,
 • udział w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości,
 • specjalistyczne doradztwo.

Podczas pozyskiwania dotacji unijnych bardzo ważny element stanowi opracowanie projektu oraz dokumentacji zgodnie z wymogami obowiązującymi w konkretnym konkursie. Najważniejszym aspektem jest sprecyzowanie wydatków i celów związanych z projektem, na który planujemy otrzymać dofinansowanie – muszą one być spójne z warunkami określonymi w wybranym przez nas programie.

Aby maksymalnie zwiększyć swoje szanse na odniesienie sukcesu w konkursach, najlepiej zwrócić się do specjalistów, potrafiących odpowiednio wykorzystać potencjał wszystkich procedur. Nasza Firma wie, w jaki sposób pozyskać dotacje unijne i konsekwentnie dążymy do osiągnięcia wyznaczonego celu.

ZAKRES USŁUG JAKIE PROPONUJE NASZA FIRMA w ramach pakietu PIENIĄDZE NA START:

 • Pomoc w wyszukaniu i wyborze właściwego konkursu/programu 
 • Planowanie inwestycji – przygotowanie wstępnego projektu firmy
 • Przygotowanie dokumentacji rekrutacyjnej
 • Przygotowanie biznesplanu, analiza finansowa, wymaganych wniosków oraz innych dokumentów projektowych
 • Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej (CEDIG, ZUS, US)
 • Doradztwo biznesowe
 • Rozliczenie dotacji
 • Rozliczenie wsparcia pomostowego

Cena usługi zależy od zakresu, na jaki zdecyduje się nasz Klient!

Firmy pomagające uzyskać dotacje unijne często nie świadczą usług kompleksowych, NASZA FIRMA JEDNAK WSPIERA NASZYCH KLIENTÓW NA KAŻDYM ETAPIE STARAŃ O DOFINANSOWANIE.

TOWARZYSZYMY NASZYM KLIENTOM OD MOMENTU PLANOWANIA INWESTYCJI (PROJEKTU), POPRZEZ WYBÓR NAJBARDZIEJ WŁAŚCIWEGO KONKURSU, PRZYGOTOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI (formularza rekrutacyjnego, biznesplanu, wymaganych wniosków i innych dokumentów projektowych), AŻ DO ROZLICZENIA PROJEKTU .

Współpraca z Centrum Mediacji i Szkoleń, to gwarancja ZACHOWANIA PEŁNEJ DYSKRECJI I POUFNOŚCI WSZELKICH PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI. Dewizą Firmy jest: PROFESJONALIZM I WYSOKA JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG. A przede wszystkim ZADOWOLENIE I DOPASOWANIE DO POTRZEB KLIENTA.