Po co szkolenia dla biznesu?

Szkolenia biznesowe, to dla pracowników sposób na nabycie lub podniesienie kwalifikacji oraz zaktualizowanie swojej wiedzy z danej dziedziny. Dla firmy mogą natomiast stanowić formę pozapłacowego wynagrodzenia pracowników, sposób na zyskanie ich lojalności i oczywiście budowanie coraz bardziej kompetentnego zespołu.

Prowadzone są częściej w formie warsztatów niż wykładów i nastawione są przede wszystkim na praktyczne wykorzystywanie wiedzy.

Szkolenia takie skierowane są zarówno do szeregowych pracowników, jak i do menedżerów – podnoszą ich kompetencje związane z szeroko pojętym rozwojem osobistym, jak i z zarządzaniem zespołem i przywództwem – głównie u tych drugich.