Szkolenia i warsztaty dla rodziców, to propozycje dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi na różnych etapach ich rozwoju. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Wychowywać to kochać i wymagać!

Szkolenia i warsztaty dla rodziców ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie mają jednocześnie za cel przyczynić się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi.

Już dzisiaj zapisz się na szkolenie
lub weź udział w warsztatach!