Czym jest zespół?

Zazwyczaj na pytanie: „Czym jest zespół?” jako pierwsze padają odpowiedzi ze sfery uczuć, a potem ze sfery percepcji. Przynajmniej na początku dotyczą bardziej tego, co pytani odczuwają, a nie co robią w zespole. Dlatego zazwyczaj, jako pierwsze padają odpowiedzi związane z atmosferą, wspólną pomocą, wsparciem, ale i z integracją.

Im dłużej jednak pytani wnikają w naturę zespołu zaczynają pojawiać się w nim ludzie, ustalone role, a także wspólny cel i wynikające z celu zadania.

Dzięki temu pytani są w stanie odpowiedzieć:

Po co komu zespół?

Chodzi przede wszystkim o wspólne działanie.

Świetną analogią jest pięść – która synchronicznie (gr. syn – współ i chronos – czas) zamyka (ściska) i otwiera się wraz ze wszystkim palcami wchodzącymi w jej skład. Tymi palcami właśnie są pojedyncze jednostki, które, gdy trzeba – działają samodzielnie (mają inne działania), a gdy trzeba pracować zespołowo – mobilizują siły i działają razem („strzelają” do jednej bramki).

W zespole siła – to to, do czego prowadzi powyższa konkluzja. Siła pięści jest w mocy poszczególnych jej części, zwłaszcza, gdy każda z tych części wie, co ma robić – czy to samodzielnie, czy to zespołowo. To po pierwsze. Po drugie zaś – dzięki analogii z pięścią pytani dochodzą do wniosku, że – zespół jest czym znacznie większym od sumy jego poszczególnych części. Tak właśnie działa efekt synergii.

Zatem, mimo istnienia wielu teoretycznych rozważań o tym, kiedy zespół w istocie nim jest oraz wielu prób formułowania ostatecznej definicji, dla wszystkich osób pracujących w zespołach zespół sprowadza się do świadomości, że:

Zespół nie jest więc zbiorem osób, które:

  • przypadkowo znajdujących się w tym samym miejscu,
  • przypadkowo mają tego samego szefa,
  • wykonują takie same działania.

Zespół to grupa, która ma wspólne cele i zdaje sobie sprawę z tego, że do ich osiągnięcia potrzebne są wysiłki każdego z jej członków. Zespół jest zespołem, gdy sam siebie uważa za zespół, gdy zmierza w zespołowym kierunki, i gdy ma własne zespołowe sposoby działania.