Bez zaangażowanych i kompetentnych nauczycieli nie uda się osiągnąć wysokiej jakości kształcenia

Doskonalenie zawodowe najczęściej utożsamiane jest z celowym, zaplanowanym i ciągłym procesem ustawicznego kształcenia, polegającym na podwyższaniu i modyfikacji zawodowych kompetencji i kwalifikacji, wszechstronnym rozwoju osobowości, organizowanym i realizowanym przez wyspecjalizowane w tym kierunku instytucje, a także w toku samokształcenia i samodoskonalenia, procesem trwającym od podjęcia decyzji o wyborze zawodu przez cały okres aktywności zawodowej.

Szkolenia i warsztaty, to jedna z form samodoskonalenia nauczycieli

Szkolenia dla nauczycieli proponowane przez Centrum mają charakter warsztatowy. Mogą być realizowane w szkołach, jako tzw. szkolenie rady pedagogicznej lub w formie szkoleń zewnętrznych. Scenariusze zajęć dla nauczycieli są za każdym razem modyfikowane, stosownie do potrzeb rady pedagogicznej, wskazanych w rozmowie z dyrektorem szkoły, poprzedzającej szkolenie.