Kursy online, czy szkolenia e-learningowe, cieszą się coraz większą popularnością. Można by nawet pokusić się o stwierdzenie, że mamy dzisiaj do czynienia z pewnego rodzaju boom’em na taką formę zdobywania wiedzy.

Zalety szkoleń online:

 1. Sami decydujemy, ile czasu poświęcimy na nauki i kiedy dokładnie to nastąpi.
 2. Nie jesteśmy związani żadnymi godzinami i możemy swobodnie układać swój plan dnia.
 3. W e-kursach stosowane są przeróżne narzędzia multimedialne takie, jak dźwięk, animacje, pokazy slajdów, filmy i tym podobne. To czyni naukę przyjemniejszą i ciekawszą.
 4. Nie odczuwamy presji grupy, która w normalnych warunkach mogłaby narzucić nam zbyt szybkie (lub zbyt wolne) tempo pracy.
 5. Szkolenia e-learningowe pozwalają na uczestnictwo w wykładzie bez jakichkolwiek ograniczeń ilościowych, czego nie możemy powiedzieć o szkoleniu w formie tradycyjnej, w przypadku których jedyną możliwością jest zwrócenie się z prośbą do wykładowcy o powtórzenie konkretnego zagadnienia.
 6. W szkoleniu on-line przyswajamy wiedzę zgodnie z naszymi możliwościami i predyspozycjami, minimalizując dzięki temu stres towarzyszący nauce.
 7. Kurs online jest często tańszy niż jego odpowiednik na żywo.
 8. Dużo mniej rozpraszaczy – jeśli Cię coś wybije z rytmu, po prostu możesz przerwać szkolenie.

Szkolenia on-line mają bardzo dużo zalet co oczywiście nie oznacza, że są lepsze od tradycyjnych szkoleń z wykładowcą. Ale na pewno są alternatywą, w sytuacji, gdy – z różnych powodów – nie możemy sobie pozwolić na udział w tradycyjnym szkoleniu.

Aktualna oferta:

NEUROPROGRAMOWANIE PRZEZ RYSOWANIE

Neuroprogramowanie przez rysowanie

Jeżeli chcesz:

 • zaprogramować swoje myślenie na nowo
 • odwrócić swój własny trójkąt sprawstwa
 • wydeptać nowe ścieżki neurologiczne i zamienić myśli „muszę” na „chcę” i „mogę”,
 • rozbudzić przekonanie: „dam radę”
 • zmodyfikować stare i stworzyć nowe wzorce myślenia
 • stworzyć nową i lepszą rzeczywistość
 • poznać kroki tworzenia neurografiki

WARTOŚCIOWE TECHNIKI EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

Jeżeli chcesz:

 • stworzyć komfortowe warunki otoczenia
 • zbudować nastawienie uczniów
 • pozwolić na to, by to uczeń wyznaczył własną ścieżkę opartą o własny i niepowtarzalny styl ucznia
 • zaufać i wykazać zaufanie do posiadanych przez ucznia zdolności
 • wspierać ucznia w samodzielności, i jak budować jego wiarę we własne siły
 • poznać aktywizujące metody uczenia się

HORTITERAPIA W PEDAGOTERAPII

Jeżeli chcesz:

 • dowiedzieć się jak terapia ogrodem może być wykorzystana w pracy pedagogicznej
 • uzupełnić tradycyjne metody terapii i rehabilitacji o hortiterapię
 • poznać wpływ roślin na rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny człowieka
 • wzbogacić wiedzę o roślinach
 • dowiedzieć się jak zastosować terapię ogrodniczą w praktyce pedagoterapeutycznej

KURS TRENERSKI

Jeśli chcesz:

TRENER TUS: I i II stopnia

Jeśli chcesz poznać:

STORYTELLING W PRACY NAUCZYCIELA

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak:

 • pisać historie angażujące wyobraźnie i skupiające uwagę uczniów
 • tworzyć kontekst i scenariusz storytellingu
 • wybierać bohaterów oraz tworzyć ich „przygody”
 • przenosić treści dydaktyczne/wychowawcze do tworzonej historii
 • dostosować plan storytellingu do podstawy programowej

TRENER TKZ: I i II stopnia

Jeżeli chcesz:

 • poznać sposoby rozpoznawania i radzenia sobie ze złością – w oparciu o sześć kroków TZK
 • poznać główne założenia TKZ
 • stworzyć program zajęć indywidualnych oraz grupowych z zakresu TKZ
 • zaplanować TKZ
 • poznać metodykę pracy w TKZ
 • nauczyć się, jak modelować nowe zachowania – alternatywne sposoby zachowania w sytuacjach prowokujących agresję