Idea szkoleń proponowanych przez Centrum Mediacji i Szkoleń zawarta jest w słowach:

Należy unikać podawania gotowych rozwiązań!

Paradoksem uczenia jest to, że  im bardziej uczestnicy szkoleń “zmagają się” z  nauką, tym większe prawdopodobieństwo, że  zdołają zapamiętać i  zastosować nową wiedzę w  przyszłości.

Szkolenia to:

 • najlepszy sposób podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • szansa na rozwój umiejętności interpersonalnych niezbędnych w życiu osobistym
 • podczas szkolenia, obok wiedzy teoretycznej zdobywa się praktyczne umiejętności, które można użyć zaraz po wyjściu z zajęć
 • szkolenia umożliwiają podniesienie jakości wykonywanej pracy oraz utrzymanie profesjonalnego poziomu realizowanego zadania.

Szkolenie, to proces aktywności pozaszkolnej mającej na celu poznawanie, uzyskiwanie wiedzy, umiejętności lub podnoszenie, uzupełnianie kwalifikacji już nabytych czy to zawodowych czy tez ogólnych.

Szkolenie to uczenie się „czegoś” na specjalnie przygotowanych spotkaniach. Uczestnik zdobywa nową wiedzę teoretyczną i praktyczną. Ważną rolę w procesie szkolenia odgrywa osoba trenera jako prowadzącego, przedstawiająca materiały do opanowanie dla uczestników. Szkolenia to cześć, powiązane są z edukacją, nauką, kształceniem.

Szkolenia to zorganizowane różne działania i formy doskonalenia umiejętności, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych i ogólnych w wielu obszarach, prowadzone w określonym miejscu i czasie, prowadzone według określonej metodyki i zgodnie z przyjętym programem, którego celem jest dostarczenie wiedzy i/lub doskonalenie, ćwiczenie umiejętności i/lub kształtowanie/zmiana postaw, czyli zwiększenie poziomu/zakresu kompetencji uczestników

Centrum Mediacji i Szkoleń specjalizuje się w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń skoncentrowanych na:

 • rozwoju osobistym – szkolenia interpersonalne
 • rozwoju kompetencji menadżerskich – szkolenia biznesowe
 • rozwoju zawodowym – szkolenia specjalistyczne
 • rozwoju zainteresowań – szkolenia hobbystyczne

zarówno:

 • zamkniętych – organizowanych na potrzeby konkretnego podmiotu (np. szkolenia pracowników konkretnego przedsiębiorstwa, członków organizacji); na szkolenia tego typu uczestnicy kierowani są przez organizatora (pracodawcę)
 • otwartych – dostępnych dla wszystkich chętnych, w których udział jest dobrowolny;  na takie szkolenia mogą również kierować swoich pracowników przedsiębiorstwa  pokrywając część kosztów uczestnictwa
 • indywidualnych – odbywających się bezpośrednio między uczestnikiem a trenerem; tego rodzaju szkolenia nastawione są na pomoc w rozwijaniu umiejętności i osiąganiu lepszych wyników, dzięki rzetelnej ocenie, ukierunkowanej praktyce i informacji zwrotnej
 • grupowych – skierowanych do większej liczby osób

z zastosowaniem form uczenia się:

Szkolenia adresowane do klientów indywidualnych, pozwalają im rozwinąć i udoskonalić umiejętności niezbędne do osiągania osobistych celów.

W dobie ciągłych zmian i przystosowywania się do nich, szkolenia okazują się lekarstwem na wszelki lęk i opór przed nowością. Boimy się tego, czego nie rozumiemy – warto zatem zapoznać się z innowacyjnym rozwiązaniem właśnie na szkoleniu.

Szkolenia dostosowane do potrzeb firm, dają możliwość pełnego wykorzystania własnego potencjału, z korzyścią dla firmy jak i poszczególnych osób. Wiedza zdobyta w trakcie szkoleń pomaga pracownikom spojrzeć z dystansu na swoją pracę, stanowisko, swoje codzienne działania, wzbogaca zasób kompetencji dając możliwość podejmowania coraz trudniejszych wyzwań. Szkolenia mogą mieć również znaczenie w procesie fluktuacji kadr. Dokształcanie i przekwalifikowanie stanowi alternatywę dla zwolnień i rekrutacji nowych pracowników.