Medicus curat, natura sanat” (Lekarz leczy, natura uzdrawia) Hipokrates

Od zarania dziejów ludzie obserwując przyrodę i będąc jej nierozerwalną częścią odnajdowali w jej elementach, a zwłaszcza w roślinach właściwości wspomagające ich procesy życiowe. Odkrywali lecznicze właściwości roślin nie tylko w postaci wyciągów, naparów, czy okładów, ale również poprzez bezpośredni kontakt z żywą przyrodą, która stanowiła ich naturalne otoczenie. Do dnia dzisiejszego popularne są niekonwencjonalne metody leczenia różnych schorzeń lub wspomaganie medycyny za pomocą ziół, ale także za pomocą obcowania z przyrodą. Ludzie wierząc w uzdrawiającą moc natury zaczęli dążyć do tego, aby być jak najbliżej niej. Ta potrzeba zaowocowała w powstawanie ogrodów, ogródków, parków, zieleńców o różnej formie, wielkości i przeznaczeniu. Ogrody spełniały rolę użytkową, gdzie ludzie uprawiali owoce, warzywa i zioła, a także rolę ozdobną, gdzie ludzie wypoczywali, spacerowali, regenerowali siły umysłowe i fizyczne. Powstały ogrody edukacyjne, kolekcjonerskie ogrody botaniczne oraz inne miejsca prywatne i publiczne oparte o założenia ściśle związane z głęboką ludzką potrzebą otaczania się zielenią, roślinnością, elementami przyrody żywej i nieożywionej.

Ludzie dostrzegając uzdrawiającą moc natury zaczęli wykorzystywać ogrody do celów terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Tak narodziła się idea hortiterapii (hortus – łac. ogród).

Jeżeli chcesz:

 • dowiedzieć się jak terapia ogrodem może być wykorzystana w pracy pedagogicznej
 • uzupełnić tradycyjne metody terapii i rehabilitacji o hortiterapię
 • nauczyć się czynnych i biernych metod „zielonej” terapii
 • wdrożyć do swojego planu zajęć, te związane z naturą i roślinami, by osoby uczestniczące w terapii mogły zbliżyć się do swojej własnej natury i lepiej poznać własne możliwości
 • poznać wpływ roślin na rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny człowieka
 • wzbogacić wiedzę o roślinach
 • dowiedzieć się jak zastosować terapię ogrodniczą w praktyce pedagoterapeutycznej
 • poznać zasady zakładania i prowadzenia szkolnego ogrodu relaksacyjnego

Cel główny szkolenia:

Tworzenie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczanie relacji społecznych, przygotowanie do pełnienia ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych przeżyć związanych z pełnionymi rolami w kontakcie z przyrodą. 

Odbiorcy szkolenia:

 • Terapeuci zajęciowi, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy świetlic, ośrodków szkolno-wychowawczych, domów opieki, warsztatów terapii zajęciowej itp.
 • Wszystkie osoby poszukujące nowych umiejętności i inspiracji do pracy z drugim człowiekiem

Szkolenie prowadzone jest w trzech formułach:

 • stacjonarnie – na indywidualne zapotrzebowanie placówek/osób zainteresowanych organizacją szkolenia
 • online w czasie rzeczywistym – w określonych terminach (ogłaszanych systematycznie na fanpage CMS)
 • online w formie samodzielnej pracy na platformie e-learningowej Centrum

Metodyka szkolenia:

Szkolenie prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników w oparciu o cykl Kolba. Metody opierają się na zasadzie nauki przez doświadczenie pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki z zakresu skutecznego komunikowania się.

Szkolenie realizowane jest w dwóch blokach tematycznych – teoretycznym i praktycznym. 1 bok = 1 dzień szkoleniowy. Proponowane bloki tematyczne, to:

Blok 1. Hortiterapia, jako forma terapii specjalistycznej

Moduł 1. Wpływ roślin na rozwój dzieci/dorosłych

Moduł 2. Kontakt z roślinami jako forma terapii

Moduł 3. Metodyka hortiterapeutyczna

Blok 2. Zastosowanie terapii ogrodniczej w praktyce

Moduł 1. Horiterapia wewnątrz szkoły/placówki (uprawy w klasie, miniaturowe ogrody, obrazy sensoryczne, obrazy wertykalne, żywe makramy itp.)

Moduł 2. Hortiterapia poza szkołą/placówką (ogród przyprzedszkolny/szkolny)

Plan pracy dla szkolenia stacjonarnego przygotowywany będzie na bieżąco, zgodnie z sugestiami zamawiającego.

W pierwszym bloku pierwszego dnia szkolenia zostaną zbadanie potrzeby i oczekiwania uczestników szkolenia, po czym zostanie zmodyfikowany konspekt szkolenia o zmiany, których wymagają uczestnicy.  W pierwszym bloku szkoleniowym pierwszego dnia szkolenia przeprowadzony zostanie pre test.

W ostatnim bloku szkoleniowym trzeciego dnia szkolenia (zakończenie) przeprowadzony zostanie post test.

Podczas każdego dnia szkolenia przeprowadzona zostanie sesja otwierająca oraz zamykająca. Każda metoda stosowana podczas szkolenia jest zamknięta podsumowaniem, każdy z uczestników ma możliwość wypowiedzenia swojej opinii na temat zadania, które wykonał.

Jeżeli chcesz, aby szkolenie zorganizować w Twojej szkole/placówce, w dogodnym dla Ciebie terminie…

Metody ewaluacji:

 • analiza wytworów wykonanych przez uczestników w trakcie szkolenia
 • pre i post test
 • ankieta ewaluacyjna (oceny szkolenia)

Szkolenie prowadzi:

Iwona Jędruszczuk –pedagog, trener, doradca

Informacje dodatkowe:

 • Koszt szkolenia – 550 zł / os.
 • Uczestnicy otrzymują materiały i narzędzia niezbędne do wykonania prac
 • Każdy uczestnik otrzyma wykonane przez siebie kompozycje
 • Organizator zapewnia serwis kawowy
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu

Jeżeli chcesz, aby szkolenie zorganizować w Twojej szkole/placówce, w dogodnym dla Ciebie terminie…