Trening Kontroli Złości uczy jak panować nad własną impulsywnością po to, aby stworzyć sobie przestrzeń na uspokojenie emocji i zastanowienie nad prospołeczną reakcją. Uczy prospołecznych, nieagresywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach „trudnych”. Dzięki temu zastępuje wyuczone, impulsywne reakcje.

Trening Kontroli Złości stanowi komponent afektywny – uczy CZEGO NIE ROBIĆ pod wpływem impulsu, dzięki wdrożeniu sześciu kroków (sekwencji) realizowanych w odpowiedniej kolejności, które uczą jak radzić sobie ze złością.

W Treningu Kontroli Złości bardzo istotne jest zauważenie, co faktycznie wyzwoliło złość́ i jakie w tamtym momencie pojawiły się̨ myśli, które tę emocję jeszcze bardziej napędziły (często są̨ to uogólnienia, obwinianie innych, skróty myślowe itp.). To co wywołuje złość w TKZ nosi miano wyzwalaczy (zapalników). Mówiąc prościej są to przyczyny pojawiającej się złości. Nauka uczniów w ramach TKZ identyfikowania wyzwalaczy to pierwsze ogniwo w serii kroków sekwencji kontroli złości i pierwszy krokiem w uzyskaniu kontroli nad własną złością.

Następnym ogniwem w łańcuchu kontroli złości jest rozpoznawanie sygnałów z ciała. Ciało zawsze informuje nas o stanie, w jakim znajdujemy się w określonej sytuacji. Uczniowie często o tym nie wiedzą. Dlatego trener TKZ uczy uczestników treningu rozpoznawać te sygnały.

Reduktory to techniki umożliwiające obniżenie poziomu gniewu. I ten element stanowi kolejną sekwencję radzenia sobie ze złością, jaką w ramach TKZ przekazuje uczniom trener. TKZ koncentruje się na sposobach prospołecznych, które są korzystne zarówno dla osoby złoszczącej się, jak i dla jej otoczenia. Do tego grona zaliczane są trzy reduktory: głębokie oddychanie, liczenie wstecz i przyjemne wyobrażenia. Dodatkowo słowne upomnienia (monity) wzmacniają TKZ ponieważ pozwalają uczestnikom treningu inaczej spojrzeć na sytuację wyzwalającą złość. Uczniowie rzadko otrzymują monity wzmacniające od innych, mimo, że ich oczekują i potrzebują. Dlatego w trakcie TKZ uczą się jak samodzielnie się motywować się.

Podczas TKZ trener uczy ponadto uczestników jak kontrolować złość poprzez myślenie o przyszłości. Celem jest nauka myślenia NAPRZÓD o konsekwencjach jakie będą, kiedy zachowamy się agresywnie. Trener TKZ buduje ponadto u uczniów umiejętności samooceny, a także nagradzania siebie w sytuacji poradzenia sobie w sytuacji wyzwalającej złość.

Trening Kontroli Złości, ucząc czego nie robić pod wpływem impulsu, instruuje się w jaki sposób zatrzymać powstałe w organizmie pobudzenie pod wpływem emocji złości lub gniewu, po to, aby dać sobie możliwość refleksji nad wyborem adekwatnego zachowania. Jego skuteczność wynika w dużej mierze stąd, że uczestnicy ćwiczą w jego trakcie swoje własne osobiste sytuacje, w których nie udaje im się zapanować nad swoim gniewem.

Celem głównym szkolenia Trener TKZ jest nabycie umiejętności planowania i prowadzenia Treningu Kontroli Złości.

Jeżeli chcesz:

 • poznać neurobiologiczne podstawy powstawania złości
 • poznać cykl powstawania złości i reakcję na nią
 • poznać sposoby rozpoznawania i radzenia sobie ze złością – w oparciu o sześć kroków TZK
 • poznać główne założenia Treningu Kontroli Złości
 • stworzyć program zajęć indywidualnych oraz grupowych z zakresu Treningu Kontroli Złości
 • zaplanować Trening Kontroli Złości w grupie uczniów/klasowej/szkolnej
 • poznać metodykę pracy w TKZ
 • nauczyć się, jak modelować nowe zachowania – alternatywne sposoby zachowania w sytuacjach prowokujących agresję
 • pozytywnie wzmacniać nowe zachowania
 • efektywnie rozwijać u dzieci/młodzieży umiejętności związane z zarządzaniem i kontrolą emocji trudnych
 • dokonać zmiany schematów zachowań uczniów na bardziej akceptowalne społecznie

Czas trwania szkolenia: 3 dni = 18 godz. dydaktyczne

Szkolenie realizowane będzie w dwóch formułach:

 • w formule online
 • w formie stacjonarnej

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Każda osoba, która zapisze się na szkolenie otrzyma link z tokenem po uregulowaniu należności za udział w szkoleniu.

Szkolenie w grupie maksymalnie 12 osobowej.

Jeżeli chcesz, aby szkolenie zorganizować w Twojej szkole/placówce, w dogodnym dla Ciebie terminie i czasie.

Metodyka

Szkolenie ma charakter praktyczny. Szkolenie prowadzone w oparciu o model Kolba – nauczenie dorosłych. Realizowane wg schematu: doświadczenie (praca w grupach), refleksja (dyskusja), wykład, praktyka (zastosowanie metod aktywnych do podsumowania modułu/szkolenia), ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia, jako bazy pracy z grupą (80%).

Szkolenie przeprowadzone zostanie w 4 blokach tematycznych – 1 blok tematyczny = 1 dzień szkoleniowy. Każdy bok tematyczny składać się będzie z wprowadzenia, 3-4 modułów oraz zakończenia/podsumowania.

W pierwszym bloku pierwszego dnia szkolenia zostaną zbadanie potrzeby i oczekiwania uczestników szkolenia, po czym zostanie zmodyfikowany konspekt szkolenia o zmiany, których wymagają uczestnicy.  W pierwszym bloku szkoleniowym pierwszego dnia szkolenia przeprowadzony zostanie pre test.

W ostatnim bloku szkoleniowym trzeciego dnia szkolenia (zakończenie) przeprowadzony zostanie post test.

Podczas każdego dnia szkolenia przeprowadzona zostanie sesja otwierająca oraz zamykająca. Każda metoda stosowana podczas szkolenia jest zamknięta podsumowaniem, każdy z uczestników ma możliwość wypowiedzenia swojej opinii na temat zadania, które wykonał.

Materiały

Każdy uczestnik otrzyma:

 • skrypt przygotowany przez trenera (pdf)
 • dostęp do materiałów w formie elektronicznej na platformie szkoleniowej CMS przygotowanej dla uczestników szkolenia (na 3 miesiące)

Podczas szkolenia trener będzie wspierał wykład prezentacją.

Metody ewaluacji

 • pre i post test
 • ankieta ewaluacyjna (oceny szkolenia)

Każdy uczestnik powinien przygotować

 • kredki, flamastry
 • notes, długopis

Szkolenie prowadzi

Iwona Jędruszczuk – pedagog, trener, doradca

Informacje dodatkowe

Koszt szkolenia – 400,00 zł/os.

Twoja inwestycja: 22,00 zł za godzinę, 0,37 zł za minutę szkolenia.

Co zyskasz?

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu oraz certyfikat trenera TKZ w formie papierowej, przesłane PP na wskazany adres.