Szkolenie dla nauczycieli, którzy mają odwagę wyjść spoza strefy komfortu 🙂 Webianr dla jeszcze nie zdecydowanych (opis niżej) 🙂

Tylko edukacja skoncentrowana na osobie i traktująca ją jako psychofizyczną jedność, którą należy wspomóc poprzez stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań rozwojowych i zapewnienia niezależności w kreowaniu środowiska uczącego, może sprzyjać kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych.

Jeżeli efektywne uczenie się uczniów, to Twój cel, a Ty jesteś zainteresowany/a zmianą obosiecznego miecza ocen i walkę „po trupach” na wartościowe techniki efektywnego uczenia się, to szkolenie„Od nauczyciela do SuperBohatera” jest dla Ciebie.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • jak stworzyć komfortowe warunki otoczenia
 • jak zbudować nastawienie uczniów – nie tylko dzięki jasno sprecyzowanemu celowi, ale i
 • jak pozwolić na to, by to uczeń wyznaczył własną ścieżkę opartą o własny i niepowtarzalny styl ucznia
 • jakie znaczenie w edukacji ma spojrzenie na ucznia z perspektywy teorii inteligencji wielorakiej
 • jak zaufać i wykazać zaufanie do posiadanych przez ucznia zdolności
 • jak dostarczyć uczniowi informacji zwrotnych
 • jak wspierać ucznia w samodzielności, i jak budować jego wiarę we własne siły
 • jak budować u ucznia poczucie sprawczości
 • jak pozostawić przestrzeń dla autokreacji, podejmowania świadomych wyborów i przyjmowania odpowiedzialności za własne wybory
 • jakie mnemotechniki mogą Ci w tym pomóc
 • jaką moc mają przerwy.

Szkolenie online, jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego – tak abyś mógł/mogła przygotować się na nowe wyzwania:

1 termin:  27-29 lipca 2023 r. (czwartek-sobota), w godz. 9.00-16.00

2 termin: 24-26 sierpnia 2023 r. (czwartek-sobota), w godz. 9.00-16.00

Metodyka

Szkolenie prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników w oparciu o cykl Kolba. Metody opierają się na zasadzie nauki przez doświadczenie pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki z zakresu skutecznego komunikowania się.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w 3 blokach tematycznych – 1 blok tematyczny = 1 dzień szkoleniowy. Każdy bok tematyczny składać się będzie z wprowadzenia, 4 modułów oraz zakończenia/podsumowania.

W pierwszym bloku pierwszego dnia szkolenia zostaną zbadanie potrzeby i oczekiwania uczestników szkolenia, po czym zostanie zmodyfikowany konspekt szkolenia o zmiany, których wymagają uczestnicy.  W pierwszym bloku szkoleniowym pierwszego dnia szkolenia przeprowadzony zostanie pre test.

W ostatnim bloku szkoleniowym trzeciego dnia szkolenia (zakończenie) przeprowadzony zostanie post test.

Podczas każdego dnia szkolenia przeprowadzona zostanie sesja otwierająca oraz zamykająca. Każda metoda stosowana podczas szkolenia jest zamknięta podsumowaniem, każdy z uczestników ma możliwość wypowiedzenia swojej opinii na temat zadania, które wykonał.

Materiały

Każdy uczestnik otrzyma:

 • skrypt przygotowany przez trenera (pdf)
 • dostęp do materiałów w formie elektronicznej na platformie szkoleniowej CMS przygotowanej dla uczestników szkolenia (na 3 miesiące)

Podczas szkolenia trener będzie wspierał wykład prezentacją.

Metody ewaluacji

 • pre i post test
 • ankieta ewaluacyjna (oceny szkolenia)

Szkolenie prowadzi

Iwona Jędruszczuk –pedagog, trener, doradca

Informacje dodatkowe

Koszt szkolenia – 450,00 zł/os.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu w formie papierowej, przesłane PP na wskazany adres.


Możesz również wziąć udział w bezpłatnym webinarze, na którym poznasz jedną z metod budowania nastawienia uczniów. Przedstawiona zostanie metoda, którą warto zastosować u dzieci w młodszych klasach szkolnych. Każdy z uczestników webinaru otrzyma również opis metody, którą można zastosować u starszych uczniów.

1 termin:  16 czerwca 2023 r. (piątek), w godz. 17.00-19.00

2 termin: 30 czerwca 2023 r. (piątek), w godz. 17.00-19.00

Metodyka

Webinar prowadzony metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników w oparciu o cykl Kolba. Metody opierają się na zasadzie nauki przez doświadczenie pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki z zakresu skutecznego komunikowania się.

Materiały

Każdy uczestnik otrzyma:

 • skrypt przygotowany przez trenera (pdf)

Podczas szkolenia trener będzie wspierał wykład prezentacją.

Szkolenie prowadzi

Iwona Jędruszczuk –pedagog, trener, doradca

Informacje dodatkowe

Koszt szkolenia – 0,00 zł/os.

Każdy uczestnik będzie mógł kupić zaświadczenie uczestnictwa w webinarze (15,00 zł), które otrzyma w formie elektronicznej.


Jeżeli chcesz, aby szkolenie zorganizować w Twojej szkole, w dogodnym dla Ciebie terminie…