Niech każdy będzie panem swojego czasu.

William Shakespeare

Uczestnik szkolenia:

 • Zaznajomi się z definicją czasu
 • Dowie się, jak organizacja czasu wpływa na efektywność osobistą
 • Sporządzi listę korzyści wynikających z umiejętności zarządzania czasem
 • Oceni, jak organizacja czasu pracy wpływa na jego efektywność
 • Wymieni i scharakteryzuje style pracy
 • Ustali jaki styl pracy reprezentuje
 • Określi, jakie trudności w organizacji czasu wiążą się z każdym ze stylów pracy
 • Zbierze potrzebne informacje na temat podstawowych błędóow powodujących największe straty czasu
 • Pozna „złodziei czasu”
 • Znajdzie w sobie i w swoim środowisku pracy „złodziei czasu”
 • Ulepszy i udoskonali swoje umiejętności organizowania czasu
 • Podejmie z własnej inicjatywy decyzje dotyczące organizacji czasu
 • Zrozumie to, w jaki sposób kieruje swoim czasem
 • Podejmie decyzje w zakresie eliminacji „złodziei czasu”
 • Nie dopuści, by w przyszłości czas przestał być jego sprzymierzeńcem

Korzyści

 • Weryfikacja dotychczasowych przekonań dotyczących czasu i swojej w nim roli
 • Poznanie i używanie nowych i skutecznych technik i narzędzi zwiększających skuteczność planowania czasu
 • Opracowanie indywidualnego programu działania
 • Satysfakcja z podjętych działań

Program ramowy

Blok 1. Przekonania dotyczące czasu

Blok 2. Samoorganizacja w czasie

Blok 3. Organizacja czasu pracy

Blok 4. Style pracy

Blok 5. Błędy powodujące największe straty czasu w pracy

Blok 6. „Złodzieje czasu” i sposoby radzenia sobie z nimi

Blok 7. Techniki zwiększania skuteczności planowania czasu

Blok 8. Narzędzia zwiększające skuteczność planowania czasu

Czas trwania szkolenia 2 dni szkoleniowe;

2 x 8 godzin dydaktycznych; 1 godzina dydaktyczna = 45 minut

Wielkość grupy

Do 12 osób. Grupa szkoleniowa zostanie stworzona po zarejestrowaniu odpowiedniej ilości osób.

Metodyka

Szkolenie w formie aktywnej pracy w grupach, projektowania interakcji, symulacji.

Szkolenie prowadzi

Iwona Jędruszczuk – pedagog, certyfikowany trener, były wykładowca w Ministerstwie Finansów

Informacje dodatkowe

Koszt szkolenia – 120 zł/os.

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów umożliwiający pogłębienie i utrwalenie wiedzy zdobytej w czasie zajęć dydaktycznych oraz materiały piśmiennicze

Organizator zapewnia serwis kawowy

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)