Jak można zgłosić sprawę do mediacji?

Istnieją dwie formalne drogi, dzięki którym Twoja trudna sytuacja może ulec poprawie. Droga pierwsza, to Twój dobrowolny udział w mediacji. Droga druga, to powierzenie rozstrzygnięcia konfliktu wymiarowi sprawiedliwości.

Do mediacji możesz przystąpić jeszcze przed tym, nim sprawa znajdzie swoje miejsce w sądzie. Być może wystarczy, że złożysz wniosek o przeprowadzenie mediacji w siedzibie Centrum, a osoba którą zaprosisz do rozmowy okaże się, równie jak Ty, nastawiona na porozumienie. W drodze postępowanie mediacyjnego znajdziecie takie rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. Są to tzw. mediacje pozasądowe. Istnieje prawdopodobieństwo, że dzięki ugodzie sprawa zostanie rozwiązana bez ingerencji wymiaru sprawiedliwości.

Nie jest jednak sytuacja stracona, gdy w efekcie sporu sprawa trafi do sądu. Jeszcze przed pierwszym posiedzeniem sądu istnieje możliwość skorzystania z mediacji, na zasadach opisanych powyżej.

Ponadto na pierwszej rozprawie sąd może skierować strony postępowania do mediacji. Oczywiście obie strony muszą wyrazić taką wolę. Jest to kolejny moment, w którym warto zastanowić się, która droga będzie nie tylko satysfakcjonująca, krótsza i mniej kosztowna (zarówno finansowo, jak i emocjonalnie). Ma miejsce wówczas tzw. mediacja sądowa.

Gdyby jednak w trakcie trwania sprawy sądowej nie odbyła się mediacja?

Nie zawsze wychodząc z sądu z wyrokiem czy postanowieniem, strony są w pełni usatysfakcjonowane. Zawsze ktoś może czuć się poszkodowany lub mieć poczucie, że nie zostały wzięte pod uwagę wszystkie aspekty sporu. Jest to kolejny dobry moment, by ponowić próbę porozumienia i wypracowania takiego rozwiązania, które spełniałoby oczekiwania obu stron. Ugoda zawarta przed mediatorem może mieć wpływ na zmianę postanowienia sądu, a nadanie ugodzie klauzuli wykonalności przez sąd nada jej moc prawną.