Wniosek o przeprowadzenie mediacji

Zwracam się z prośbą o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego przez mediatora z Centrum Mediacji i Szkoleń
–  Panią Iwonę Jędruszczuk –

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla celów szkolenia

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Centrum Mediacji i Szkoleń Iwona Jędruszczuk (NIP 563-152-41-69, REGON 061534688) z siedzibą w Lublinie 20-064, przy ul. Bolesława Prusa 8 C lok. 17 (tel. 500 119 840). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia szkolenia. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

  • sporządzania i prowadzania dokumentacji dotyczącej szkolenia.

Państwa dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia, a po ich zakończeniu przez okres wymagany nałożonymi na administratora danych przepisami prawa. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.

Odbiorcami danych mogą być:

  1. trener/szkoleniowiec oraz stażyści Centrum Mediacji i Szkoleń w zakresie w jakim to może być wymagane do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia oraz sporządzania i prowadzania dokumentacji dotyczącej szkolenia.

Macie Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich/ członków swoich rodzin, w tym dzieci, danych osobowych,
  • ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację, a także
  • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z  prawem dotychczasowego przetwarzania (w przypadku zamiaru cofnięcia zgody na przetwarzanie prosimy o kontakt listowny bądź mailowy na adres: centrum.chelm@gmail.com).

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią od dnia 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.