Dobry trener proponuje  grupie nie tylko potrzebne wiadomości i całe spektrum technik, ale przede wszystkim siebie jako człowieka!

Idea szkoleń, które proponuję zawarte są w słowach:

Należy unikać podawania gotowych rozwiązań! Paradoksem uczenia się jest to, że im bardziej uczestnicy zmagają się z nauką, tym większe prawdopodobieństwo, że zdołają zapamiętać i zastosować nową wiedzę w przyszłości!

W szkoleniu nie chodzi o rzeczy, ale o ludzi!

Prowadząc ciekawe szkolenia, warsztaty lub treningi, trener skupia się na przekazaniu wiedzy, nabyciu lub pogłębieniu umiejętności grupy, z którą pracuje. W najprostszym ujęciu celem pracy trenera jest nauczenie grupy danego zagadnienia, które trener ma opanowane, a grupa nie. Jeśli jednak bliżej przyjrzymy się treningowi, okazuje się, że korzysta on z wielu metod i narzędzi, które bazują na potencjale uczestników, wykorzystaniu własnych zasobów, refleksji na temat indywidualnego stylu pracy, a także na relacjach panujących w grupie. Scenariusz warsztatu jest tu tylko jednym z narzędzi potrzebnych skutecznemu trenerowi.

SZKOLENIA STACJONARNE

WEBINARY