FUKO – fundament Porozumienia Bez Przemocy

Kiedy wsłuchujemy się we własne, ale i cudze głębokie potrzeby, tak jak naucza nas Porozumienie Bez Przemocy, związki miedzy ludźmi ukazują się w całkiem nowym świetle.

Porozumienie Bez Przemocy (NVC Nonviolent Communication) Marshall Rosenberg nazwał „metodą porozumiewania się” lub „językiem współczucia”. Jednak jest to dużo więcej niż metoda czy język. Na głębszym poziomie jest to nieustanne skupianie uwagi w obszarach, w których mamy większe szanse zdobyć to, czego poszukujemy.

Jakie to obszary?

Marshall Rosenberg wyodrębnił cztery elementy Porozumienia Bez Przemocy – które jednocześnie stanowią jego cztery filary.

Filary Porozumienia Bez Przemocy – czyli cztery powyższe elementy – pokazują pewien proces, dzięki któremu nasze związki z ludźmi stać się mogą bardziej serdeczne i bardziej zażyłe. To proces, który przynosi więcej zadowolenia obu stronom i pozwala uniknąć pułapek działania z poczucia obowiązku, winy, wstydu oraz naszych motywów niszczących dobre relacje. Dzięki niemu możemy:

  • szczerze wyrażać siebie, ale i
  • empatycznie odbierać informacje od innych ludzi.

FUKO, to taki skrót dający nam wgląd w jaki sposób możemy się komunikować – korzystając z fundamentu NVC, aby nasz komunikat był bezprzemocowy.

Komunikat typu FUKO – czyli „język empatyczny żyrafy”. Ten rodzaj komunikatu ma na celu pomóc Tobie i osobie, z którą rozmawiasz w prawidłowym skomunikowaniu się.

Technika FUKO, to skrót od czterech wyrazów:

#F jak fakty

#U jak uczucia

#K jak konsekwencje

#O jak oczekiwania

Dzięki FUKO można stworzyć komunikat, opisujący, jaki wpływ wywiera na nas konkretna sytuacja lub zachowanie. Dodatkowo daje przestrzeń na wyrażenie naszych emocji.

Zatem nie fukaj, tylko zastosuj FUKO 🙂

Jak?

F jak fakty. Na wstępie przywołaj fakty i konkretne zachowanie. Unikaj ogólników i podaj argumenty oraz przykłady zaistniałej sytuacji, które się Tobie nie podobały. Bardzo ważne jest to, aby oceniać zachowanie, a nie osobę.  Np. „Widzę, że …”, „Usłyszałam, że …”. Odnieś się tylko do tego, co jesteś w stanie odebrać którymś ze swoich zewnętrznych zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, smaku czy dotyku 🙂

A więc w Sytuacji:

Zamiast powiedzieć: „Czemu płaczesz?” powiedz, to co faktycznie widzisz (łez nie widzisz, bo przecież chłopiec zakrywa oczy rękoma),

powiedz: „Widzę, że zakrywasz oczy piąstkami…”,Słyszę, że wydajesz taki dźwięk uuuuu…”.

Nie oceniaj, nie interpretuj, nie mów o tym co Ci się wydaje, że widzisz/słyszysz/czujesz, ale o tym, co faktycznie widzisz/słyszysz/czujesz.

U jak uczucia. W kolejnym kroku powiedz o swoich uczuciach i emocjach. Nakreśl jaki efekt wywarło na Tobie to co widzisz/słyszysz/czujesz. Np. „Jest mi smutno”.

A więc w Sytuacji:

Zamiast powiedzieć: „Czemu się nad nim znęcasz?” powiedz, to co faktycznie czujesz w związku z tym co widzisz

(a co widzisz? – ja widzę że dziewczynka ma rękę wyciągniętą w kierunku twarzy chłopca, a w ręku trzyma flamaster; widzę też, że chłopiec trzyma rękę dziewczynki w której ma flamaster i odchyla się od niej 🙂 – to co mogę w związku z tym czuć?),

powiedz: „Jestem zaniepokojony”.

Nie oceniaj, nie interpretuj, nie mów o tym co Ci się wydaje, że dziecko/czy dzieci czują („Czemu się kłócicie?” – świetna jest taka współodpowiedzialność, od razu kara dla dwojga), ale o tym, co Ty czujesz w związku z tym co widzisz 🙂

K jak konsekwencje, czyli skup się na konsekwencjach (rozumianych jako Twoje potrzeby związane z tym jakie masz uczucia) i przedstaw je. Np. „Chciałabym zrozumieć” (taką mogę mieć potrzebę w związku z tym co widzę) lub „Wolałabym nie martwić się” taką mogę mieć potrzebę w związku z tym co czuję).

A więc w Sytuacji:

Zamiast powiedzieć: „Dostaniesz karę”,

powiedz: „Potrzebuję wiedzieć” lub „Chciałabym się nie czuć takich emocji”.

O jak oczekiwania. Wyraź jasno swoje oczekiwania odnośnie tego, co mogłoby się zmienić w związku z tym, co się faktycznie wydarzyło. Bardzo ważne jest, aby tak poprowadzoną rozmowę zakończyć informacją o tym, czego tak naprawdę oczekujesz. Ale chodzi o to, aby poprosić, a nie aby kazać 🙂 Np. możesz powiedzieć „Byłoby mi miło, gdybyś …”.

A więc w Sytuacji:

Zamiast powiedzieć: „Zjedz chociaż trochę”,

powiedz: „Dlatego proszę, abyś mi powiedział, dlaczego odsuwasz talerz” 🙂 Chodzi o zaopiekowanie się własnymi potrzebami, ale i potrzebami drugiej osoby.

Trudne?

Jeżeli tak, to znaczy, że czas aby nabyć umiejętność zastosowania Porozumienia Bez Przemocy w codziennej pracy z dziećmi,a przede wszystkim:

  • poznać istotę współczującej natury człowieka
  • zrozumieć fundament Porozumienia Bez Przemocy
  • poznać język „szakala” i język „żyrafy”
  • przeanalizować dlaczego ludzie tracą kontakt z własną współczującą naturą, tak że dopuszczają się przemocy i wyzyskiwania innych
  • dowiedzieć się jaka właściwość pozwala niektórym ludziom pozostać w kontakcie z własną współczującą naturą nawet w okolicznościach, które wystawiają ich na najcięższe próby
  • zgłębić konstrukcje komunikatów typu „ty” i typu „FUKO”
  • zaplanować sposoby komunikowania się w różnych sytuacjach pedagogicznych z zastosowaniem Porozumienia Bez Przemocy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *